Wetsvoorstellen plenaire vergadering 29 oktober 2002 niet controversieelDe voor de plenaire vergadering van 29 oktober a.s. geagendeerde wetsvoorstellen zijn niet controversieel bevonden waardoor de behandeling op die dag gewoon doorgang zal vinden.

Indien de fracties andere aanhangige wetsvoorstellen en onderwerpen als controversieel willen laten aanmerken, dan wordt daarover besloten tijdens de openbare vergaderingen van 29 oktober of 5 november a.s.

De openbare behandeling van het wetsvoorstel

is verzet van 29 oktober 2002 naar 19 november 2002.


Deel dit item: