Eerste Kamer akkoord met ontwerprichtlijn rechtsbijstandwoensdag 22 januari 2003

De fracties van VVD, CDA en ChristenUnie hebben vandaag ingestemd met de ontwerprichtlijn rechtsbijstand (dossier 3.1.4). Daarmee bleek een meerderheid voorstander van vaststelling van de richtlijn voor 1 februari 2003. Een cruciale datum, omdat dan het Verdrag van Nice in werking treedt en het Europese Parlement bij dit onderwerp het recht van codecisie zou krijgen.

De PvdA, GroenLinks en D66 hebben niet ingestemd. Daarbij overwegen deze fracties dat de motie Jurgens van 4 december 2001 (23.490, EK nr. 13e), waarin een periode van zes weken openbaarheid van bepaalde raadsdocumenten wordt verlangd, ten doel heeft maatschappelijke discussie mogelijk te maken over een ontwerpbesluit in de versie die de Raad voornemens is te aanvaarden. In die periode zouden bezwaren aan het licht kunnen treden die de Kamer dan mee kan wegen bij het vellen van een oordeel over het ontwerpbesluit. Nu de minister van Justitie heeft nagelaten in de annotaties bij de ontwerprichtlijn rechtsbijstand melding te maken van het feit dat de Raad substantieel afweek van de standpunten van het Europees Parlement, is de Eerste Kamer pas geattendeerd op de bezwaren van het Europees Parlement in deze fase van de besluitvorming. Naar de mening van de fracties van GroenLinks, PvdA en D66 zijn de voorgestelde amendementen van dien aard en van zodanig gewicht dat een voortzetting van de behandeling van de ontwerprichtlijn wenselijk is.


Deel dit item: