Wijziging Ambtenarenwet in verband met integriteit aangenomen en overig (stemmings-) nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

zonder stemming aangenomen.

De stemming door de Eerste Kamer over

die vandaag zou plaatsvinden, is verschoven naar 28 januari 2003. Op die dag vindt tevens de openbare behandeling plaats van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (28.384, EK nr. 33g) over de verenigbaarheid van artikel 81 Provinciewet met artikel 128 Grondwet en over de motie-Platvoet c.s.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.Deel dit item: