De heer L.J. Klaassen beëdigd als Griffier van de Eerste Kamer