Spoorwegwet en Concessiewet personenvervoer per trein zonder stemming aangenomen en overig (stemmings-)nieuws15 april 2003

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen

zonder stemming aangenomen. GroenLinks en OSF is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de behandeling is de

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 6 mei 2003.

De behandeling van het wetsvoorstel

is vandaag na de tweede termijn van de Kamer geschorst. Voortzetting van de behandeling vindt plaats op een nog nader te bepalen tijdstip.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemmming aangenomen.

Sociale media menu


Deel dit item: