Profielschets Voorzitter Eerste Kamer vastgesteldDe vandaag beëdigde Eerste Kamer heeft de profielschets (EK 230) voor de op 17 juni a.s. te kiezen Voorzitter vastgesteld. Tijdens een debatje over deze profielschets is de Motie-Van den Broek-Laman Trip (VVD) c.s. inzake aanvulling van de profielschets voor de Voorzitter van de Eerste Kamer (EK 2002-2003, nr. 230a) ingediend. Voorafgaand aan de verkiezing van een nieuwe Voorzitter, zal op 17 juni a.s. eerst over deze motie gestemd worden. Het lid Jurgens heeft zich inmiddels per brief (EK 230b) van heden verkiesbaar gesteld voor het ambt van Voorzitter.


Deel dit item: