Toespraak Voorzitter Eerste Kamer bij begin zomerreces