Wetsvoorstel Financiering tegemoetkoming elektriciteitsproductiesector aangenomen en overig (stemmings-)nieuws1 juli 2003

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Tijdens de behandeling zijn twee moties ingediend. De Motie-Van der Lans (GroenLinks) inzake het horen van de Raad van State als een ingediend wetsvoorstel door de regering ingrijpend gewijzigd is (28.174 EK nr. 110f) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, SP en D66 stemden voor. De Motie-Kox (SP) inzake de privatiseringsdatum van gas- en elektriciteitsnetwerken (28.174 EK nr. 110g) is eveneens na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en D66 stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft de

zonder stemming aangenomen.

De Kamer heeft de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA (met uitzondering van de leden Linthorst, Van Driel en Hamel), CDA, GroenLinks, D66 en OSF stemden voor de motie.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Sociale media menu


Deel dit item: