Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuwe commissiesamenstellingen en fractiebesturen bekend2 juli 2003

De Voorzitter van de Eerste Kamer, mw. Yvonne Timmerman-Buck, heeft gisteren tijdens de plenaire vergadering meegedeeld dat zij ingevolge de artikelen 36 en 37 van het Reglement van Orde de leden en de plaatsvervangende leden van de commissies heeft aangewezen en de voorzitters van deze commissies heeft benoemd.

Het nieuwe College van Senioren had eerder al besloten de Bijzondere Commissie voor de Herziening van het Burgerlijk Wetboek op te heffen. Het aandachtsgebied van deze opgeheven commissie is overgenomen door de Commissie Justitie.

De Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Commissie Volkshuisvesting zijn opgeheven. Daarvoor in de plaats zijn de Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Commissie Milieu ingesteld.

De Commissie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heet voortaan Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Sociale media menu


Deel dit item: