Eerste Kamer stemt op 8 juni a.s. over diverse moties inzake ontwikkelingssamenwerkingOp initiatief van de SP-fractie stemt de Eerste Kamer op 8 juni over een voorstel Nederland weer noodhulp aan de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties voor de Palestijnse gebieden te laten geven. Een motie van deze strekking kreeg overigens tijdens het beleidsdebat over Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag alleen steun van GroenLinks.

SP-woordvoerder Anja Meulenbelt bepleitte de motie met klem. Zij wees erop dat bijvoorbeeld in de Gaza-strook meer dan 60% van de mensen onder de armoedegrens van 2 dollar per dag leeft.

PvdA-woordvoerder Rabbinge diende met steun van CDA-er Van Gennip en Van Middelkoop (SGP/ChristenUnie) een motie in, waarin de regering wordt gevraagd Nederlandse expertise bij ontwikkelingssamenwerking bij voorrang in te zetten bij de bevordering van de agrarische productie en voedselzekerheid in Afrika.

Van Gennip (CDA) kreeg steun van PvdA, VVD en SGP/ChristenUnie voor zijn motie het budget voor ontwikkelingssamenwerking te vrijwaren van kosten voor defensietaken, vredeshandhavingsactiviteiten en institutionele steun aan defensietaken.

Over deze moties wordt ook op dinsdag 8 juni gestemd.


Deel dit item: