Debat arbeid en ziekte afgerond en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeid en ziekte afgerond.

De minister heeft toegezegd vóór eind juni met een notitie te komen over het overgangsrecht alsmede met een notitie over door de Kamer aangedragen arbeidsrechtelijke casussen.

De Eerste Kamer heeft vandaag de behandeling van de wetsvoorstellen

afgerond. De stemmingen over deze wetsvoorstellen vindt plaats op 22 juni 2004.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. GroenLinks en PvdA is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel

zonder stemming aangenomen.

De brief van de minister van Justitie van 31 december 2003 over wetsvoorstel

is voor kennisgeving aangenomen.

De behandeling van de

is afgerond. Tijdens de behandeling is de

ingediend.

De stemmingen over de motie en het wetsvoorstel vinden plaats op 22 juni 2004.

De behandeling van de

is afgerond. Stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op dinsdag 22 juni 2004.


Deel dit item: