23.095

Consumentenbeschermende regels inzake koop en bouw van woningenDit wetsvoorstel stelt onder andere een bedenktijd van drie dagen in bij de koop van onroerend goed en voorziet in een herziening van de regeling van de aanneming van werk.

Nieuwe consumentenbeschermende regels zijn nodig, omdat in de praktijk is gebleken dat bij een koopovereenkomst veel onderwerpen niet voldoende aan bod komen, zoals ontbindende voorwaarden, verborgen gebreken en erfdienstbaarheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 december 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juni 2003 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de SGP stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

16 april 1993

titel

Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Hoofdlijnen

  • Bij koop door een consument van een onroerende zaak of bij de opdracht van een consument tot de bouw van een woning geldt drie dagen bedenktijd.

    Dit geldt alleen voor de consument en kan slechts eenmaal worden gehanteerd.

  • De koop van registergoederen kan worden ingeschreven in de openbare registers met bescherming tegen bijvoorbeeld beslag op het goed.
  • Bij koop/aanneming van een nieuw gebouwde woning kan 5% van de prijs in depot gestort worden bij de notaris in verband met eventuele na de levering blijkende gebreken.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via