Aandacht voor de opsluiting van verslaafden met psychische problemen, psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicaptenMet een kamerbreed gesteunde motie van de CDA-er Van de Beeten heeft de Eerste Kamer op de laatste vergaderdag voor het reces de regering opgeroepen met Prinsjesdag maatregelen aan te kondigen om de zorg te verbeteren voor verslaafden met psychische problemen, psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten die een gevangenisstraf moeten ondergaan.

In de hoofdlijnen van het regeringsbeleid voor 2005 zou de regering volgens de Eerste Kamer moeten aangeven hoe zij de noodzakelijke samenhang tussen curatieve en penitentiaire voorzieningen zal bevorderen.

Volgens de Eerste Kamer is het gevangenisregime voor het merendeel van de genoemde gedetineerden ongeschikt voor de doorgaans noodzakelijke behandeling, begeleiding en/of resocialisatie.

De Eerste Kamer stemde in met wetsvoorstellen om het plaatsen van meer dan één gevangene per cel mogelijk te maken en het opleggen van een straf van twee jaar opsluiting (=behandeling) van veelplegers.

De PvdA-fractie en ook de fracties van GroenLinks en SP lieten aantekenen tegen deze wetsvoorstellen te zijn. Volgens de PvdA steunt men wel de bedoeling van de wetten, maar niet de voorgestelde middelen.


Deel dit item: