28.980

Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige dadersDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet, waardoor de aanpak van stelselmatige plegers, die veelvuldig de veiligheid van personen en goederen in de openbare ruimte in gevaar brengen, wordt verbeterd. Deze stelselmatige daders plegen veelvuldig misdrijven als openlijk geweld, straatroof, winkeldiefstal en vernieling.

Met dit voorstel wordt de strafrechtelijke opvang voor verslaafden (SOV) verruimd tot strafrechtelijke opvang van "stelselmatige daders". Hierdoor kunnen stelselmatige daders langer gedetineerd worden door middel van opneming in een specifiek voor hen bestemde inrichting of voor hen bestemde afdeling van een inrichting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2004 zonder stemming aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 351 van 20 juli 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 471 van 28 september 2004.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2003

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet (plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Hoofdlijnen

  • Tot stelselmatige daders behoren de zogenoemde veelplegers en meerplegers;
    • veelplegers zijn delinquenten die in hun criminele carrière 11 of meer processen-verbaal wegens een misdrijf op hun naam hebben staan,
    • meerplegers hebben tussen 2 en 11 processen-verbaal op hun naam staan.


Documenten