Debat over Rekenkamerrapport "Tussen beleid en uitvoering" afgerond en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties een debat gevoerd over het

van de Algemene Rekenkamer.

Tijdens dit debat zijn de

ingediend. De stemmingen over de moties vinden plaats op 28 september 2004.

De Kamer heeft het rapport voor kennisgeving aangenomen.

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De brief van de minister van Justitie inzake deskundig onderzoek naar matiging (EK 26.824, F) is voor kennisgeving aangenomen.


Deel dit item: