Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.640

Verlenging overgangsregeling VleeskeuringwetDit wetsvoorstel wijzigt de Wijziging van de Vleeskeuringswet en de Warenwet inzake de heffing van retributies, de Vleeskeuringswet en de Wet op de economische delicten in afwachting van internationale ontwikkelingen op het terrein van de levensmiddelen.

Met dit voorstel wordt in afwachting van een aantal EG-verordeningen de overgangstermijn met betrekking tot het gewijzigde artikel 30a verlengd van vier jaren naar acht jaren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 1 juli 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 september 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 juni 2004

titel

Wijziging van de wet tot wijziging van de Vleeskeuringswet en de Warenwet inzake de heffing van retributies, de Vleeskeuringswet en de Wet op de economische delicten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via