Alle gehandicapten houden grijs kentekenStaatssecretaris J. Wijn (CDA) heeft dinsdag 14 december aan de Eerste Kamer toegezegd dat alle gehandicapten die zijn aangewezen op vervoer met een bestelbusje hun grijze kenteken mogen houden. Dit geldt ook voor gehandicapten die een opvouwbare rolstoel hebben. Bovendien beloofde de staatssecretaris op aangeven van senator Van Driel (PvdA) dat hij aan de inspecties zal zeggen dat zij 'ruimhartig' met de regeling moeten omgaan waar het gehandicapten betreft. Hij voelde vooralsnog niet voor de suggestie van VVD-senator Biermans om gehandicapten die een grijs kenteken willen (houden) om een doktersattest te laten vragen door de belastingdienst. Een verzoek van Van Driel, gesteund door andere oppositiepartijen, om voor alle particulieren die per 1 juli 2005 hun grijze kenteken verliezen, een overgangstermijn van een jaar of twee, drie in te voeren, wees de staatssecretaris vierkant af. Hij kreeg voor deze houding voluit steun van de regeringspartijen VVD en D66. Ook regeringspartij CDA steunde Wijn, al vroeg senator Essers in eerste instantie nog wel naar de uitvoeringstechnische en budgettaire gevolgen van een overgangstermijn.

Volgens Essers is het ongedaan maken van het onbedoeld gebruik van het grijs kenteken 'gerechtvaardigd', maar had dit al veel eerder moeten gebeuren. Het CDA in de Eerste Kamer vindt het ongelukkig dat het afschaffen van het grijs kenteken in het kader is gezet van een compensatie voor de verlaging van de winstbelasting voor ondernemers van 34,5% naar 31,5% in 2005, 30,5% in 2006 en 30% in 2007.

Van Middelkoop zette namens de fracties van SGP en ChristenUnie de staatssecretaris flink onder druk met de stelling dat een overheid die het grijze kenteken voor particulieren 22 jaar heeft gedoogd er nu niet in een klap een streep door kan zetten. Het grijze kenteken voor bestelauto's is vanaf het begin niet bedoeld geweest voor particulier, maar voor zakelijk gebruik. Door steeds nieuwe eisen te stellen (bijvoorbeeld minder ramen) heeft de overheid steeds geprobeerd deze minder belaste automobielen niet door particulieren te laten gebruiken. Wijn in de Eerste Kamer: "Dat bleek een doodlopende weg te zijn. Daarom komt er nu een instrumentarium bij, namelijk de koppeling aan het ondernemerschap".

Volgens de staatssecretaris heeft de overheid permanent geprobeerd om het onbedoelde gebruik tegen te gaan door de busjes zo onaantrekkelijk te maken dat alleen bedrijven er gebruik van zouden maken.

Het kabinet wilde aanvankelijk van alle grijze kentekens af, maar op initiatief van Tweede Kamer fractieleider Verhagen van het CDA besloot de Tweede Kamer om 'echte' ondernemers een bestelauto met grijs kenteken te laten houden.

In de Eerste Kamer zei de CDA-er Essers hierover: "Het gevolg is dat particulieren met een grijs kenteken het gevoel krijgen dat zij moeten opdraaien voor een tariefsverlaging van de winstbelasting waarvan in eerste instantie alleen ondernemers profiteren".

Het dringend verzoek van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) aan de senaat om in elk geval particulieren die gehandicapt zijn bij de maatregel te ontzien, leverde na aandrang uit de gehele Eerste Kamer een royale toezegging van de staatssecretaris op. Hij sloot ook gehandicapten met een wel opbouwbare rolstoel niet uit.

Wijn: "Iemand die vanwege zijn lichamelijke conditie een busje nodig heeft, kan dat behouden met een grijs kenteken. De Belastingdienst zal daar ruimhartig mee omgaan en naar de geest van de regeling handelen".

Tegen de zin van de oppositie stemde de Eerste Kamer in met het belangrijkste voorstel van het belastingplan 2005: de verlaging van de winstbelasting in enkele stappen van 34,5% nu naar 30% in 2007. Dit scheelt de schatkist 1,2 miljard euro aan inkomsten. Volgens de oppositie onder leiding van de PvdA kan dit geld beter worden besteed, maar de coalitie van CDA, VVD en D66 vindt een lagere winstbelasting hard nodig om het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland te verbeteren. Zij willen een nog lager tarief in de toekomst, maar drongen ook aan op harmonisatie in het kader van de EU. In dit verband werden percentages van 25 en 20 genoemd. Staatssecretaris Wijn sprak suggesties van de oppositie tegen dat door haasje-over-gedrag in de EU uiteindelijk een tarief van 0% uit de bus zou komen voor de winstbelasting. Wijn heeft in Europees verband gepleit voor een minimumtarief van 20%.


Deel dit item: