Senaat stemt in met no-claimDe Eerste Kamer heeft op de laatste vergaderdag van het jaar ingestemd met invoering van de no-claimteruggaaf voor verzekerden van ziekenfondsen. Dat geschiedde na een hoofdelijke stemming op verzoek van de PvdA-fractie. De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en SGP/ChristenUnie stemden tegen het voorstel. Het voorstel werd met 39 stemmen voor en 27 tegen aangenomen.

De CDA-fractie stemde pas in met het voorstel na een toezegging van minister Hoogervorst (VVD, volksgezondheid). Deze toezegging houdt in dat de minister zoekt naar een oplossing voor chronisch zieken en gehandicapten en ouderen met een laag inkomen van wie vrijwel vast staat dat zij van de korting van 255 euro op de ziekenfondspremie niets terugzien. "Wij willen dat de meest kwetsbare groepen door deze no-claimkorting niet extra in moeilijkheden komen", verduidelijkte mevrouw Van Leeuwen (CDA). Zij vroeg om de bestaande fiscale tegemoetkomingen aan ouderen en gehandicapten in te bouwen in de Zorgtoeslag. Minister Hoogervorst zegde toe dat hij hier in samenwerking met staatssecretaris Wijn ( CDA, belastingen) serieus naar zal kijken. Mevrouw Van Leeuwen legde de toezegging van de minister vast met de opmerking dat de nieuwe regeling nog vóór de behandeling van de Wet op de Zorgtoeslag dient vast te staan.

De VVD-fractie kreeg de toezegging van minister Hoogervorst dat hij zal nagaan hoe de no-claimkorting naar leeftijdsgroep kan worden gedifferentieerd. Tevens zal hij de Belgische regeling in studie nemen en op verzoek van CDA en PvdA ook het IZA-eigen-bijdrage-systeem. Woordvoerder mevrouw Dupuis van de VVD kreeg het aan de stok met de woordvoerders van de oppositiepartijen Putters (PvdA), mevrouw Slagter-Roukema (SP) en mevrouw De Wolff (GroenLinks) over wat nu 'gepast gebruik' is van de gezondheidszorg. Ook mevrouw Van Leeuwen (CDA) stoorde zich aan de beeldvorming dat 'nogal veel mensen zonder gegronde reden naar de dokter gaan'. Het was haar opgevallen dat mevrouw Dupuis vooral buitenlandse literatuur aanhaalde om aan te geven dat minder naar de dokter gaan vaak ook beter voor de mensen is. Minister Hoogervorst kwam zijn partijgenote te hulp met de ongevraagde toezegging om het ministerie zelf een literatuurstudie naar 'gepast gebruik' te laten verrichten.

Op de vragen van de heer Schouw (D66) naar een evaluatie van de effecten van de nieuwe regeling zegde minister Hoogervorst deze toe. Hij zal de Kamer daartoe binnen twee á drie maanden een evaluatietoets, inclusief een monitor, toezenden.


Deel dit item: