Zalmsnip verdwijntDe Eerste Kamer heeft dinsdag 21 december, de laatste vergaderdag van 2004, ingestemd met het verdwijnen van de Zalmsnip per 1 januari 2005. Alleen de kleinere fracties van SP, GroenLinks, SGP en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend. De PvdA steunde de afschaffing van de Zalmsnip. Volgens woordvoerder mevrouw Meindertsma is de PvdA tegen zo'n generieke inkomensmaatregel. Liever zag zij meer specifieke tegemoetkomingen van het kabinet o.a. voor mensen die worden getroffen door bezuinigingen bij de huursubsidie.

De Zalmsnip (toen 100 gulden; nu 45 euro) is in 1998 door het laatste paarse kabinet ingevoerd. Dit geschiedde ter compensatie van de hogere lastendruk die de gemeenten hun burgers oplegden. De kabinetten Balkenende I en II, waar de PvdA niet aan meedoet, is dit lokale inkomensbeleid een doorn in het oog. "Dit is een zaak van de centrale overheid", herhaalde minister Remkes (VVD, Binnenlandse zaken) dinsdag nog eens in het debat met de senaat. Het belangrijkste motief voor afschaffing van de Zalmsnip is volgens Remkes de besparing van 325 miljoen euro die het rijk hiermee kan boeken. Voor de regeringsfracties van CDA, VVD en D66 was dit voldoende reden om in te stemmen met het verdwijnen van de Zalmsnip. Met de PvdA-fractie zetten ook de andere oppositiepartijen vraagtekens bij de compensatie die het huidige kabinet wil bieden voor het verdwijnen van de Zalmsnip: het afschaffen van het gebruikersdeel van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) per 1 januari 2006. Dat het verdwijnen van de Zalmsnip en het afschaffen van een deel van de OZB niet tegelijkertijd geschiedt, was voor SGP en ChristenUnie de reden om tegen te stemmen, hoewel de kleine christelijke fracties volgens senator Holdijk voor afschaffing zijn.

Minister Remkes hield de twijfelaars in de senaat voor dat het kabinet nog steeds van plan is volgend jaar het wetsvoorstel tot het afschaffen van het gebruikersdeel in de OZB in Tweede en Eerste Kamer te verdedigen. PvdA-woordvoerder Meindertsma wees erop, dat de weerstand daartegen bij de gemeenten steeds groter wordt. Zij noemde het onontkoombaar dat gemeenten meer en meer een eigen inkomensbeleid gaan voeren en over eigen financiële middelen gaan beschikken nu zij ook steeds meer taken van de rijksoverheid toegeschoven krijgen.


Deel dit item: