Eerste Kamercommissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties zwengelt discussie aan over controle op Europese bestedingenOp initiatief van de Eerste Kamercommissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties, (ESO) gesteund door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken, zal in mei 2005 op Europees parlementair niveau gediscussieerd worden over het veelal ontbreken van strikte en kwalitatief hoogwaardige controles door nationale rekenkamers op de uitgaven van de Europese Unie.

Zowel de Europese als de Nederlandse Rekenkamer heeft in zijn jaarrapport een verontrustend beeld geschetst omtrent het beheer, de controle en de verantwoording aangaande Europese gelden. De commissie onderschrijft de bevindingen van beide Rekenkamers en maakt zich zorgen over de negatieve uitwerking hiervan op de Europese beeldvorming onder de Europese burgers.

Aangezien het grootste deel van de Europese uitgaven geschiedt door de lidstaten en de tekortkomingen (beheer, controle en verantwoording) veelal op nationaal niveau plaatsvinden, ligt hier tevens een verantwoordelijkheid voor de nationale parlementen. Daarom is op voorstel van Nederland nu afgesproken hierover in mei a.s. te spreken met de Europese parlementen binnen het COSAC-verband (commissies Europese Zaken in de EU) in de hoop te komen tot gezamenlijke Europese aanbevelingen voor een verbetering van de huidige situatie.

Meer informatie: www.europapoort.nl


Deel dit item: