Verandering Grondwet inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester verworpen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na hoofdelijke stemming met 42 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen.

PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Voor een grondwetswijziging is een tweederde meerderheid nodig.

Het beleidsdebat in het kader van

over "de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland" is vandaag afgerond. De stemmingen over de op 21 maart 2005 ingediende moties zijn voorzien voor 5 april 2005.

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: