Senaat stemt in met verdere stappen dualiseringDe Eerste Kamer heeft dinsdag 4 oktober ingestemd met een aantal wetsvoorstellen, dat de dualisering van het bestuur in gemeenten en provincies verder vorm geeft. Van de PvdA-fractie, de grootste oppositiepartij, stemden drie leden voor; het overgrote deel van de PvdA-fractie stemde tegen. Woordvoerder Witteveen zei namens de tegenstemmers dat zij vinden dat de democratie op gemeentelijk en provinciaal niveau niet van bovenaf opgelegd dient te worden. Met de drie wetsvoorstellen zou teveel eenvormigheid worden opgelegd. De voorstemmers uit de PvdA-fractie, mevrouw Meindertsma en de heren Putters en Eijgeman, oordeelden dat met de wetsvoorstellen 'een logische tweede stap bij de dualisering' wordt gezet. Op de fracties van GroenLinks en de SP na stemden alle andere senaatsfracties voor de wetsvoorstellen.


Deel dit item: