Eerste Kamer begint na reces met Nota Ruimte13 januari 2006

Na het kerstreces begint de Eerste Kamer op dinsdag 17 januari het nieuwe jaar met een breed opgezet debat over de Nota Ruimte. Van tevoren is vastgesteld dat de volgende thema's aan bod komen: de verbanden tussen ruimtelijke ordening en milieu en ruimtelijke ordening en water; ruimtelijke investeringen in lange termijn perspectief men de coördinatiefunctie van de minister van VROM en de daaraan verbonden bestuurlijke aspecten.

Motie-Lemstra

Ook komt aan de orde een motie die in maart 2005 met steun van vrijwel alle fracties is aangenomen: de motie-Lemstra. In deze motie wordt de regering verzocht aan de Staten-Generaal haar investeringsplannen op de lange termijn die rekening houden met de zeer lange voorbereidingstijd van grote nationale projecten voor te leggen.

Niet alleen minister Dekker (VROM), maar ook de staatssecretarissen Van Geel (Milieu) en Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) nemen deel aan het debat met de Eerste Kamer over de Nota Ruimte.

Toezicht accountantsorganisaties

Tevens debatteert de senaat dinsdag over het wetsvoorstel dat het toezicht regelt op de accountantsorganisaties en de individuele accountants. In het voorstel wordt ook ingegaan op het publiek onafhankelijk toezicht op de accountantsorganisaties door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

80 jaar

CDA-senator mevrouw Van Leeuwen viert dinsdag haar tachtigste verjaardag. Zij is de oudste vrouwelijke parlementariër ooit in Nederland. De oud-senatoren Ter Veld en Jaarsma schreven ter gelegenheid van haar verjaardag het boek Zeg maar Hannie, dat aanstaande dinsdag zal worden aangeboden aan de jarige en aan de voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Timmerman-Buck.

Sociale media menu


Deel dit item: