Senaat stemt tegen scheiding zonder rechterHet initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Luchtenveld (VVD) is dinsdag 20 juni door de Eerste Kamer verworpen. Alleen de fractie van D66 stemde voor. Alle andere fracties stemden tegen. Het voorstel dat eerder wel de Tweede Kamer passeerde maakte beëindiging van het huwelijks zonder tussenkomst van een rechter mogelijk en verplichtte eveneens tot het opstellen van een ouderschapsplan bij echtscheiding.

Niet te repareren

Het hoofdbezwaar van de tegenstemmers was dat het initiatiefwetsvoorstel juridisch beneden de maat is en ook niet meer valt te repareren. Zo werd een grote toeloop naar de rechter verwacht bij problemen rond de uitvoering van het ouderschapsplan. Een poging van initiatiefnemer Luchtenveld om schriftelijk aan de bezwaren die in de senaat vorige week werden geuit tegemoet te komen, leverde geen resultaat. Zijn schriftelijk verzoek om de behandeling van het wetsvoorstel te schorsen in afwachting van een novelle of indiening van wijzigingsbepalingen door de regering, werd na bespreking in de commissie Justitie afgewezen, omdat het wetsvoorstel met juridisch figuurzagen toch niet meer te repareren is.

De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP waren tegen en bleven tegen en de andere fracties die aanvankelijk sympathiek tegenover het voorstel stonden haakten af, mede omdat zij de verdediging van de initiatiefnemer niet overtuigend vonden. Alleen D66 was voor en bleef voor.

Wetsvoorstel regering

De Eerste Kamer vindt wel dat er bij echtscheiding meer geregeld moet worden ten gunste van betrokkenen kinderen. Inmiddels is daarover een wetsvoorstel van de regering bij de Tweede Kamer aanhangig.


Deel dit item: