29.676

Initiatiefvoorstel-Luchtenveld Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschapDit initiatiefvoorstel van het lid Luchtenveld (VVD) wijzigt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zo dat de verantwoordelijkheid voor een echtscheiding en voor de zorg voor de kinderen bij de echtgenoten ligt.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om zonder rechterlijke tussenkomst (al dan niet met behulp van een bemiddelaar) een echtscheiding te regelen. In klemmende gevallen blijft de gang naar de rechter mogelijk. Thans kunnen echtgenoten alleen hun toevlucht nemen tot de zogenaamde flitsscheiding.

Als het gaat om de zorg- en opvoedingsrelatie ten aanzien van kinderen zijn volgens het voorstel ouders verantwoordelijk voor het opstellen van een deugdelijke regeling (ouderschapsplan) met betrekking tot de voortzetting van het ouderschap na de ontbinding van het huwelijk.

De regering heeft op 9 juni 2005 een wetsvoorstel over hetzelfde onderwerp ingediend. Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (30.145) .

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 november 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, D66, VVD, LPF en Groep Nawijn stemden voor.

e Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 13 juni 2006 plenair behandeld. Het voorstel is na stemming bij zitten en opstaan op 20 juni 2006 verworpen door de Eerste Kamer. De fractie van D66 stemde voor. De Eerste Kamercommissie voor Justitie besprak voorafgaand aan de stemming op 20 juni 2006 een brief van de heer Luchtenveld van 16 juni 2006 inzake de verdere behandeling / afhandeling van het wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2004

titel

Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

28