Senaat beslist dinsdag over herindeling Limburgse gemeentenDe Eerste Kamer vergadert dinsdag 12 september over een hele reeks wetsvoorstellen. De hoofdmoot vormen drie wetsvoorstellen die voorzien in gemeentelijke herindeling in Limburg. De gemeenten Roermond en Swalmen worden samengevoegd als de senaat daar mee instemt. Er ontstaat dan een nieuwe gemeente Roermond met 54.000 inwoners. Ook de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen willen samengaan. Zij hebben daartoe zelf het initiatief genomen. Door samenvoeging ontstaat een nieuwe gemeente Roerdalen met 22.000 inwoners. Bij de senaat ligt eveneens voor het wetsvoorstel tot samenvoeging van vier gemeenten tot een nieuwe gemeente Leudal en drie gemeenten tot een nieuwe gemeente Maasgouw in het westelijk deel van Limburg.

Bescherming dieren

De senaat stemt dinsdag ook over een voorstel om de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten in lijn te brengen met Europese voorschriften.

Afgeschermde getuigen

Voorts staan twee justitiële onderwerpen op de agenda, waarover de senaat in debat gaat met minister Donner van Justitie. Het betreft de vergoeding van zogenaamde affectieschade en de afgeschermde getuigen in strafzaken. In het laatste geval gaat het erom de bruikbaarheid van informatie, afkomstig van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bij een strafproces te verbeteren. Zo zou de rechter-commissaris getuigen in het belang van de staatsveiligheid kunnen horen als 'afgeschermde getuigen'.

In het voorstel inzake de affectieschade wordt bepaald dat iemand die immateriële schade lijdt doordat degene met wie hij of zij een affectieve relatie heeft, ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, recht heeft op een vergoeding.

Raad voor de Strafrechttoepassing

De Eerste Kamer handelt dinsdag ook het wetsvoorstel af dat voorziet in de definitieve instelling van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Afhandeling was op dinsdag 5 september nog niet mogelijk als gevolg van bezwaren bij zowel regeringsfracties als de oppositie tegen het schrappen van de toezichthoudende taak van de RSJ. Minister Donner liet blijken voor een deel aan deze bezwaren tegemoet te willen komen, al hield hij vast aan het uitgangspunt dat de Inspectie Strafrechttoepassing de enige toezichthoudende instantie wordt. De senaat beslist dinsdag of de tegemoetkomingen voldoende zijn om met instelling van de RSJ te kunnen instemmen.


Deel dit item: