30.401

Bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteitenDit wetsvoorstel implementeert verordening 1/2005PDF-document in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten. Daarnaast worden nationale bepalingen die strijdig zijn met de Europese voorschriften ingetrokken.

Met dit voorstel wordt beoogd dieren pijn en leed te besparen en het welzijn en de gezondheid van de dieren tijdens en na het vervoer te beschermen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 juni 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

7 december 2005

titel

Het creëren van een wettelijke basis in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten