Senaat stemt voor herindeling Midden-LimburgDe Eerste Kamer heeft dinsdag gestemd voor drie wetsvoorstellen over gemeentelijke herindeling in Midden-Limburg. Het voorstel om de gemeenten Roermond en Swalmen te laten fuseren haalde het met de hakken over de sloot. Alleen de fracties van VVD, PvdA en GroenLinks stemden voor. De regeringsfractie van het CDA stemde tegen. Deze fractie steunde een motie van de Limburgse senator Thissen (GroenLinks) waarin de regering wordt gevraagd het provinciaal bestuur van Limburg uit te nodigen voor 1 februari 2007 te komen met een voorstel voor versterking van de centrumgemeenten Roermond en Weert. Wat het CDA betreft is verdere gemeentelijke herindeling niet aan de orde, liet woordvoerder Pruiksma weten.

Geen goede oplossing

In zijn maidenspeech zei Pruiksma dat het CDA het samenvoegen van Roermond en Swalmen geen goede oplossing vindt voor de bestuurlijke problemen. Zijn fractie maakte gebruik van de mogelijkheid om tegen te stemmen nu minister Remkes de herindeling in drie afzonderlijke wetsvoorstellen had gepresenteerd. Maar volgens de minister moest men de voorstellen in samenhang bezien.

Omarmen

Overigens omarmde de minister de motie-Thissen. Hij had zelf al aangekondigd als een bok op de haverkist te zullen zitten om versterking van de centrumfunctie van Roermond te bereiken. Als het provinciaal bestuur te weinig resultaat zou boeken zou hij aan de bel trekken. GroenLinks-senator Thissen gaf met steun van PvdA en VVD dit voornemen van de minister handen en voeten door de motie in te dienen.

Toorn

Minister Remkes riep de toorn van enkele fracties op door erop te wijzen dat de senaat weinig anders kon doen dan voor de herindelingvoorstellen stemmen nu de Tweede Kamer daar al mee heeft ingestemd. PvdA, SP en D66 kwamen op voor het recht van de Eerste Kamer een eigen afweging te maken. Remkes haastte zich in tweede termijn om dit recht van de Eerste Kamer te erkennen. Ik heb alleen willen wijzen op de lastige positie van de Eerste Kamer: helemaal aan het einde van een lang traject van gemeentelijke herindeling, zei de minister.


Deel dit item: