Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Inburgering stap naar integratie22 november 2006

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 november het debat met minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid en Integratie) over de Wet inburgering afgerond. Alleen de linkse oppositiepartijen uitten stevige bedenkingen, maar een meerderheid van in elk geval CDA en VVD kondigden aan bij de stemming volgende week dinsdag voor te zullen stemmen.

Toezegging

Minister Verdonk deed in het debat een toezegging aan de fracties van PvdA, CDA en VVD. Deze houdt in dat de wet weliswaar formeel op 1 januari 2007 in werking treedt en waar mogelijk ook meteen zal worden toegepast, maar waar nodig krijgen gemeenten tot 1 april de tijd om aan hun verplichtingen te voldoen. Ook zegde minister Verdonk toe dat het 'front office' van haar ministerie tot 1 juli volgend jaar de hulp aan gemeenten zal blijven bieden.

Noodzaak

De hele Eerste Kamer bleek het eens te zijn met de noodzaak om vreemdelingen te laten inburgeren in de Nederlandse samenleving. De senaat in zijn geheel ziet inburgering als 'een stap naar integratie'. Dit houdt allereerst in dat men de Nederlandse taal voldoende leert beheersen.

Slaagplicht

De linkse fracties maakten bezwaar tegen de opgelegde plicht in de wet om voor het inburgeringsexamen te slagen. Wie naar het oordeel van een gemeente niet zijn best doet kan worden gestraft met een bestuurlijke boete. De senatoren Middel (PvdA), Kox (SP) en Thissen (GroenLinks) voelden meer voor het opleggen van een leerplicht of een 'verlengde' leerplicht. Een slaagplicht vonden zij niet stroken met het Nederlandse onderwijsstelsel.

Te vrijblijvend

CDA en VVD waren het met minister Verdonk eens, dat inburgering tot nu toe te vrijblijvend is en dat een slaagplicht kan helpen om de achterstanden in te halen. Senator Van de Beeten (CDA) steunde minister Verdonk bij haar afwijzing van de stelling van de PvdA dat o.a. Europese afspraken met Turkije zouden verhinderen dat Nederlandse inburgeringseisen stelt aan Turkse ingezetenen. Van de Beeten verdedigde de slaagplicht met de opmerking dat in deze een paternalistische houding zoals men ook tegenover eigen kinderen heeft passend is.

Niet overtuigd

D66-senator Engels hamerde erop dat inburgering een recht is en geen plicht. Hij had aarzelingen over de elementen van dwang die in het wetsvoorstel zitten. Engels stelde ook namens de Onafhankelijke Senaatsfractie dat D66 en OSF door de minister op dit punt niet zijn overtuigd.

Te eenzijdig

SP-woordvoerder Kox zei dat de verplichtingen te eenzijdig op de vreemdeling worden gelegd. Minister Verdonk hield de SP'er het advies voor van de Raad van State dat er geen bezwaar is tegen een slaagplicht en een bestuurlijke boete, mede omdat inburgering niet wordt gezien als een vorm van regulier onderwijs.

Warm welkom

GroenLinks-woordvoerder Thissen was op zichzelf positief dat de inburgering mensen meer zelfredzaam maakt. Maar hij miste een warm gevoel van welkom in de opstelling van de minister en trouwens ook bij veel bedrijven die allochtonen met goede papieren toch een baan weigeren. Minister Verdonk zei dat zij de bedrijven op hun verantwoordelijkheid zal blijven wijzen. Senator De Graaf van de VVD voerde als extra argument voor de slaagplicht aan dat deze eraan kan bijdrage dat allochtone vrouwen worden gedwongen ook in te burgeren. Hij zei ook dat gemeenten elkaar bij de uitvoering van de wet kunnen helpen.

Vreemdelingenwet

De Eerste Kamer stemde dinsdag al wel in met een wijziging van de Vreemdelingenwet, waardoor langdurig ingezetenen een Europese verblijfstitel kunnen verkrijgen. Deze zal worden verleend als men tenminste vijf jaar rechtmatig in Nederland is en voldoende vaste en regelmatige inkomsten heeft. Ook moet betrokkene een ziektekostenverzekering hebben voor zichzelf en zijn gezinsleden en moet hij of zij geen gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Tegemoetkoming

Minister Verdonk deelde mee dat al vijfduizend aanvragen voor een Europese verblijfstitel binnen zijn. Zij wees het verzoek af om iedereen die er recht op heeft te wijzen op de mogelijkheid deze titel aan te vragen. PvdA-senator Middel had dit verzoek gedaan. Wel kwam zij door het intrekken van een 'foute' brief van de IND over te betalen leges tegemoet aan een andere wens van senator Middel.

Sociale media menu


Deel dit item: