Senaat stemt over lagere lasten bedrijven22 november 2006

De Eerste Kamer heeft maandag 20 en dinsdag 21 november 2006 met minister Zalm van Financiën gedebatteerd over een pakket maatregelen, waardoor de lasten voor grote en kleinere bedrijven met ongeveer 500 miljoen euro per jaar verminderen. Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag van 29 naar 25,5%. De dividendbelasting daalt van 25 naar 15%. Ook de inkomstenbelasting voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) gaat omlaag. Het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt aantrekkelijker volgens Zalm door invoering van een octrooibox en een rentebox in de winstbelasting. De octrooibox zou innovatieve bedrijven lokken en de rentebox zou financieringsmaatschappijen verleiden om in Nederland gevestigd te blijven.

Stemming

Op verzoek van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks werd de stemming over de maatregelen die bekend staan onder de noemer Werken aan winst uitgesteld tot dinsdag 28 november 2006.

Toezegging

Minister Zalm zegde de fracties van CDA, VVD en D66 toe dat hij zal gaan werken aan een notitie over belastingplicht voor overheidsbedrijven. Deze fracties vragen hier al drie jaar om.

Overdrachtsbelasting

Senator Van Middelkoop (CU),die mede namens de SGP sprak, kreeg de toezegging van de minister dat hij snel komt met een wetswijziging om ongedaan te maken dat boeren die hun land verkopen aan de overheid ten behoeve van het inrichten van natuurgebieden in het kader van de ecologische hoofdstructuur over de opbrengst overdrachtsbelasting moeten betalen. De minister voelde er niet voor deze belasting ook te schrappen als grond verkocht wordt aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars.

Dividend

VVD-woordvoerder Biermans en ook CDA-senator Essers kregen de toezegging dat aan verdere vereenvoudiging van de winstbelasting zal worden gewerkt. Afschaffing van de dividendbelasting, zoals bepleit door Biermans, leek minister Zalm niet verstandig, al was het maar om bij fiscale onderhandelingen in de EU wat achter de hand te hebben.

Successierechten

Zalm zegde Essers toe dat hij nog voor 12 december 2006 komt met een notitie over de Successierechten. Het maximumtarief van 68% op deze rechten is volgens Zalm ook te hoog. Op 12 december 2006 bespreekt de Eerste Kamer het Belastingplan 2007. Ook D66-woordvoerder Schuyer wil dan met de minister in debat over successie- en schenkingsrecht.

Profiteren

De linkse oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks zeiden dat vooral de grote bedrijven profiteren van de verlaging van de winstbelasting. Minister Zalm bestreed dit. Relatief gaan midden- en kleinbedrijf en eenmansbedrijven er meer op vooruit dan de bedrijven die vennootschapsbelasting betalen.

Europese afstemming

PvdA-woordvoerder Leijnse pleitte voor het afstemmen van de winstbelasting in de verschillende landen van de Europese Unie. Minister Zalm zei op dit punt toe te streven naar een 'open coördinatie'. Ook voelt hij voor het invoeren van een minimumtarief voor de winstbelasting in Europa. Dat zou naar schatting op 12,5 tot 15% kunnen liggen, zei de minister. In de nieuwe EU-landen ligt het tarief op 10%. Volgens de minister is verlaging van het tarief van 29 naar 25,5% nu nodig om een beetje in de pas te blijven lopen. Ook andere EU-landen zijn bezig hun tarieven te verlagen.


Deel dit item: