Arbeidsomstandigheden zaak van sociale partnersDe Eerste Kamer heeft er op dinsdag 28 november mee ingestemd om de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden en veiligheid in bedrijven grotendeels in handen te leggen van de sociale partners. Door aanneming van een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet krijgen werkgever en werknemers in een bedrijf zelf de kans om regels op te stellen. De regering meent dat er dan meer kans is dat deze regels ook worden nageleefd. De Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft wel bestaan. O.a. om te adviseren en na te gaan dat er arboregels zijn opgesteld. Maar de gedetailleerde regelgeving door de centrale overheid verdwijnt.

Twijfelachtig

De fracties van SP en GroenLinks stemden evenals hun partijgenoten in de Tweede Kamer ook in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel. Mevrouw De Wolff (GroenLinks) vond dat decentralisatie van bevoegdheden ook tot onzekerheid kan leiden. Bovendien achtte zij de besparing op administratieve lasten die de regering voorziet twijfelachtig. Mevrouw Meulenbelt (SP) was beducht dat door het wegvallen van het arbospreekuur een bron van vroege opsporing van mankementen vervalt. Ook zouden werkgever en werknemers te weinig oog hebben voor sluipende processen die tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden.

Tegenspel

PvdA-senator Leijnse vroeg of werknemers voldoende informatie kunnen krijgen om tegenspel te bieden aan de werkgever. Volgens staatssecretaris Van Hoof (VVD) kan deze informatie via de ondernemingsraad worden ingewonnen.

Mevrouw Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije (VVD) zei dat de wetswijziging ertoe leidt dat de regelgeving wordt beperkt en dat de lasten voor het midden- en kleinbedrijf worden verlicht.


Deel dit item: