Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Belastingplan 2007 in senaat omarmd13 december 2006

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 december 2006 ingestemd met het Belastingplan 2007 en de voorstellen die leiden tot vereenvoudiging van belastingwetten, bekend onder de benaming 'Paarse Krokodil'. De fractie van GroenLinks liet aantekenen tegen het Belastingplan te zijn. Woordvoerder Minderman zei dat het in de ogen van zijn fractie onrechtvaardig uitpakt.

Waardering

Andere woordvoerders in het debat maakten van de gelegenheid gebruik om de vertrekkende minister Zalm van Financiën lof toe te zwaaien of op z'n minst waardering te uiten. Hij zal de geschiedenis ingaan als een zeer invloedrijke en succesvolle minister, zei de VVD-senator over VVD-minister Zalm. Met Gerrit Zalm verliezen wij een betrouwbare, uiterst kundige, harmonieuze en resultaatgerichte no-nonsense politicus, aldus Biermans.

Tegengeluid

Een tegengeluid kwam van senator Kox (SP). Deze sprak tegen dat Nederland onder Zalm 'menselijker' is geworden, zoals Biermans dat had betoogd. Kox wees erop dat de inkomensverschillen groter zijn geworden en 'dus niet menselijker'. Kox zei blij te zijn dat het liberale beleid van Zalm c.s. afgelost gaat worden door een socialer beleid. Maar ook Kox sprak met waardering over de wijze van debatteren van de minister.

Anti-Europese stemming

Lof kreeg minister Zalm ook toegezwaaid van CDA, D66, OSF en SGP en ChristenUnie. Fractievoorzitter Schuyer van D66 zei ook namens de Onafhankelijke Senaatsfractie Zalm te waarderen omdat met deze minister een goede discussie is te voeren. Wel vond Schuyer dat de minister te weinig had gedaan om de latente anti-Europese stemming in Nederland te bestrijden. Ook vond hij achteraf dat de gulden destijds in een te lage koersverhouding is ingebracht bij de omwisseling in de euro.

Kritiek

PvdA-senator Leijnse vond dat Zalm 'terecht' complimenten krijgt voor zijn gedisciplineerde begrotingsbeleid. Wel stelde Leijnse de vraag of dit ook 'economisch een verstandig beleid is geweest?' De PvdA'er vond het niet logisch dat de publieke sector weinig armslag heeft gekregen, terwijl de lasten voor burgers en bedrijven omlaag gingen. Ook kritiseerde Leijnse het feit dat gemiddeld genomen gezinnen aanvankelijk meer hebben moeten inleveren dan bedrijven.

Bedrijfsfitness

Veel fracties hadden kritiek op de regeling inzake bedrijfsfitness. Zowel VVD, CDA, D66, OSF als de PvdA vonden het vreemd dat de vergoeding hiervoor alleen belastingvrij is als de oefeningen in een door de werkgever aangegeven ruimte plaatsvinden. Minister Zalm versprak zich in zijn antwoord door te zeggen dat ook fitnesslessen in nevenvestigingen 'vrij van belasting' genoten kunnen worden. De minister kwam niet op zijn verspreking terug, maar beloofde de Eerste Kamer dat hij deze in een uitvoeringsbeschikking zal effectueren. Overigens waarschuwde Zalm dat men nu niet moet denken dat alle loon in natura belastingvrij is.

Successierechten

Ook stelden deze fracties vragen over het hoge tarief van de belasting op successierechten dat nog steeds 68% bedraagt. Een royale meerderheid van de Eerste Kamer wil al langer dat het hele successie- en schenkingsrecht op de schop gaat. Minister Zalm zegde toe dat hij alvast voorwerk voor zijn opvolger zal doen op dit punt.

Toezegging

Senator Essers (CDA) kreeg de toezegging dat Zalm aan zijn opvolger zal vragen niet meer 'oneigenlijke' voorstellen in een volgend belastingplan op te nemen. Aangezien de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft, ontneemt de regering de senaat de kans om tegen een wetsvoorstel te stemmen dat eigenlijk niet in een belastingplan thuishoort, maar er wel in is opgenomen. Dit jaar is dat bijvoorbeeld het geval met een wijziging van de belasting op personenauto's.

Minister Zalm zegde de hele senaat toe, dat hij ook voorbereiding treft voor een reeks voorstellen om de administratieve lasten als gevolg van belastingwetten te verminderen onder de noemer Paarse Krokodil II.

Sociale media menu


Deel dit item: