Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba19 januari 2007

Vertegenwoordigers van de parlementen van het Koninkrijk (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) hebben elkaar van 9 tot en met 12 januari 2007 ontmoet voor het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in Aruba.

Voorafgaand aan het overleg zijn van 4 tot en met 8 januari 2007 bezoeken gebracht aan de eilanden van de Nederlandse Antillen. Er zijn gesprekken gevoerd met de eilandsraden, maatschappelijke organisaties en bestuurders, en enkele werkbezoeken afgelegd.

De bijeenkomsten vonden plaats in het kader van de parlementaire samenwerking tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.

De Nederlandse delegatie bestond naast Tweede Kamerleden uit de volgende leden van de Eerste Kamer:


Slotverklaring Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (30.945, EK A / TK 1)


Deel dit item: