Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Senaat aanvaardt nieuwe Pachtwet



24 april 2007

De Eerste Kamer heeft dinsdag 24 april zonder verder debat een vernieuwing van de Pachtwet aangenomen. Alleen de fractie van de SP stemde tegen. De behandeling van het wetsvoorstel in de senaat was op 27 maart geschorst in afwachting van een advies van de regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wet, mr. P. Neleman, over de uitleg van het algemeen overgangsrecht. Minister Hirsch Ballin van Justitie zegde toe dit advies te vragen nadat de CDA-fractie bij monde van senator Wagemakers ernstige twijfels had geuit over de houdbaarheid van het overgangsrecht. Wagemakers was vooral beducht dat lopende procedures onder de nieuwe wet anders zouden uitpakken voor verpachters dan onder de geldende wet.

Stemverklaring

In zijn stemverklaring legde Wagemakers dinsdag het advies van Nelemans zo uit, dat bestaand recht van toepassing zal blijven op lopende procedures bij pachtkwesties. De fracties van SGP en CU hadden op dit punt ook bedenkingen. Senator Holdijk zei dat men op een even vindingrijke manier als Neleman had gedaan ook tot een andere conclusie kan komen dan de regeringscommissaris. Niettemin stemden SGP en CU met enige aarzeling voor het wetsvoorstel.

Toezegging

Ook de PvdA-fractie had aarzelingen. Deze betroffen vooral de vrees dat het pachtareaal verder inkrimpt, liet senator Rabbinge in een stemverklaring weten. De SP stemde tegen omdat de regering een gevraagde notitie over het verschijnsel pacht in relatie tot landschapsbeheer niet wilde toezeggen. Senator Kox herinnerde eraan dat ook de PvdA-fractie om een dergelijke notitie had gevraagd, maar nu genoegen neemt met een toezegging van de regering dat nauwlettende wordt toegezien op een blijvende rol van pacht bij onder andere het landschapsbeheer.

Sociale media menu


Deel dit item: