Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Oude senaat ruimt op21 mei 2007

In de vermoedelijk de een na laatste vergadering van de zittingsperiode behandelt de Eerste Kamer dinsdag 22 mei 2007 vier wetsvoorstellen. Op 29 mei kiezen leden van provinciale staten een nieuwe Eerste Kamer. Deze wordt op 12 juni geïnstalleerd. Op 5 juni is het afscheid van de Eerste Kamerleden die niet terugkeren in de senaat. Op die dag is ook nog een laatste plenaire vergadering van de oude Eerste Kamer voorzien.

Dinsdag 22 mei komen aan de orde: de invoering van een procedure en het toezicht op een openbaar overnamebod op aandelen, invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet en de Wet Inburgering, aanpassing van de Wet ruimtelijke ordening en een wijziging van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Toezicht openbare overnamebod op aandelen

Wie overwegende zeggenschap verwerft in een vennootschap wordt verplicht tot het uitbrengen van een openbaar bod op de resterende uitstaande aandelen. Dit biedt beleggers met een minderheidsbelang de mogelijkheid hun aandelen van de hand te doen. Het verplichte openbare bod moet plaatsvinden tegen een billijke prijs.

Leerplichtwet

De kwalificatieplicht beoogt de schooluitval van minderjarige jongeren tegen te gaan. Vooralsnog geldt de plicht tot de 18e verjaardag. Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar wordt een afzonderlijk wetsvoorstel voorbereid. Invoering van de kwalificatieplicht is een uitvloeisel van een motie-Verhagen, waarmee de Tweede Kamer zich uitsprak voor een leer/werkplicht voor jongeren tot 23 jaar.

Wet ruimtelijke ordening

Met de voorgestelde aanpassing van de Wet ruimtelijke ordening krijgen gemeenten een meer op de eisen van vandaag toegesneden publiekrechtelijk instrumentarium voor kostenverhaal, verevening en locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. In tegenstelling tot vroeger, waar gemeenten zelf gronden verwierven en die vervolgens op eigen voorwaarden weer uitgaven, worden tegenwoordig steeds meer gronden verworven door particuliere projectontwikkelaars. Dat heeft geleid tot een minder dominante positie van de gemeente en tot problemen voor de gemeente bij kostenverhaal en de regie bij de inrichting van nieuwe wijken. De tot nu toe gehanteerde exploitatieovereenkomst en baatbelasting schieten op een aantal punten tekort. Alleen voor kosten die niet via de bouwvergunning kunnen worden verhaald, blijft de baatbelasting open staan.

Wet schuldsanering

De aanpassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen is bedoeld om de toeloop van schuldenaren voor wie de regering gezien de psychosociale of andere problemen eigenlijk onvoldoende perspectief biedt te beperken. Tevens wordt dan de werklast van de rechterlijke macht en de bewindvoerders verlicht.

Sociale media menu


Deel dit item: