Voorstel Wijziging Wet ruimtelijke ordening inzake grondexploitatie aangenomen en overig nieuws22 mei 2007

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel werd de

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 5 juni 2007.

De wetsvoorstellen

zijn zonder stemming aangenomen.

De

is aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.

Het voorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Sociale media menu


Deel dit item: