Gedeelde idealen leiden naar een Europese oplossingDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Yvonne Timmerman-Buck heeft in Bratislava, Slowakije gesteld dat de referenda in Frankrijk en Nederland achter ons liggen. Het is nu zaak om vooruit te kijken. De Nederlandse toekomst ligt in Europa. Het vraagstuk van een nieuw Europees verdrag is een kwestie die gezamenlijk opgelost moet worden door 27 lidstaten. Alle landen moeten bereid zijn hun posities te heroverwegen - ook Nederland - zodat een compromis gevonden zal worden dat voor een ieder acceptabel is, aldus Timmerman-Buck.

Timmerman-Buck gaf haar speechPDF-document tijdens de conferentie van alle Parlementsvoorzitters van de EU-lidstaten. Deze jaarlijkse conferentie werd dit jaar op 25 en 26 mei 2007 gehouden in Slowakije. De Voorzitter van de Eerste Kamer stelde voorts dat het tijd is geworden voor de volksvertegenwoordigers het niet langer te laten bij het luisteren naar de burgers, maar juist leiderschap te tonen en verantwoordelijkheden te durven nemen.

In de Eerste Kamer wordt het Europese debat over een nieuw verdrag op de voet gevolgd. Zo is de Eerste Kamer, met een vertegenwoordiging van tien politieke partijen, bijvoorbeeld toch unaniem van mening dat een kleinere Europese Commissie noodzaak is voor een meer slagvaardig Europa, dat de EU moet toetreden tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en tenslotte dat de rol van de nationale parlementen in Europa versterkt moet worden. De oplossing voor Europa ligt zeker niet op de weg van een Europa van meer snelheden volgens Timmerman-Buck. In het belang van de burgers, maar ook om invloed uit te kunnen oefenen, moeten we aan boord blijven van de rijdende Europese trein.

De afgelopen vijftig jaar hebben gedeelde idealen de Europese en daarmee Nederlandse geschiedenis gevormd; Deze idealen staven niet alleen de EU, zij zullen ook haar toekomst vorm geven. Timmerman-Buck sloot af met het uitspreken van haar vertrouwen in die toekomst en in de betrokkenheid van Nederland bij de gezamenlijke toekomst.

Op de tweede dag van de conferentie heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer een bijdrage geleverd aan het debat over raising national European awarenessPDF-document. Timmerman-Buck pleitte voor meer samenwerking tussen de verschillende parlementaire fora in de Europese Unie en benutte tevens de mogelijkheid om de parlementen van de EU-lidstaten te wijzen op de Eerste Kamerconferentie ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Verdragen van Rome. Op 9 maart jl. heeft de Eerste Kamer een conferentie georganiseerd vóór en dóór studenten van Nederlandse en Belgische universiteiten over de toekomst van de Europa. De opzet van deze conferentie is verwerkt in een modelPDF-document dat door andere parlementen en instellingen gebruikt kan worden om een soortgelijke conferentie te organiseren. Timmerman-Buck heeft dit model dan ook bij haar collegae Parlementsvoorzitters onder de aandacht gebracht tijdens de conferentie in Bratislava.


Deel dit item: