Eerste termijn behandeling Wet algemene bepalingen burgerservicenummer afgerond en overig nieuws