Eerste Kamer wil begrotingsstukken tijdig vóór Prinsjesdag11 juli 2007

De Eerste Kamer neemt geen genoegen met het plan van het kabinet om de begrotingsstukken voor het komende jaar die op Prinsjesdag worden gepresenteerd, diezelfde ochtend om 7.00 uur pas beschikbaar te stellen aan de leden van Eerste en Tweede Kamer. De voorgestelde regeling biedt de senatoren geen gelegenheid tot een adequate voorbereiding op aan leden van de Eerste Kamer gevraagd commentaar op Prinsjesdag en de dagen er na, zo schrijft Kamervoorzitter Timmerman-Buck in een brief (EK LIII, A) aan minister-president Balkenende. De Voorzitter van de Eerste Kamer onderstreept het principiële gehalte van haar standpunt dat het parlement ter zake van een embargoregeling niet op één lijn kan worden gesteld met de media. De senatoren verkeren onder de voorgestelde regeling volgens de Kamervoorzitter vanwege het feit dat zij geen persoonlijke of fractiemedewerkers hebben overigens in een nog nadeliger positie dan de soms omvangrijke redacties van de parlementaire pers.

Suggestie

In een gesprek dat beide Kamervoorzitters eind juni over deze kwestie voerden met Balkenende, heeft mevrouw Timmerman-Buck het kabinet nog de suggestie meegegeven om bij wijze van experiment de stukken op de zaterdag voorafgaand aan Prinsjesdag uitsluitend toe te zenden aan alle fractievoorzitters. De senaatsvoorzitter schrijft in haar brief het te betreuren dat de premier daar niet op in is gegaan in zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin het voornemen van het kabinet is verwoord. De Eerste Kamer vindt het niet passend dat zij geen rechtstreekse reactie heeft ontvangen van Balkenende, maar het moest doen met een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Los daarvan beschouwt de Eerste Kamer de brief van de premier niet als een inhoudelijk passende reactie op hetgeen vanuit de Eerste Kamer te berde is gebracht, aldus Timmerman-Buck.

Sociale media menu


Deel dit item: