Debat over voorstel Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening afgerond, stemmingen op 20 mei, en overig nieuws6 mei 2008

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gedebatteerd over het voorstel

De stemming over dit wetsvoorstel vindt plaats op 20 mei 2008.

Tijdens de openbare behandeling werden de volgende moties ingediend:

De stemming over de motie-Schouw c.s. vindt eveneens op 20 mei 2008 plaats. De motie-Smaling c.s. is aangehouden.

De Kamer heeft de

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Sociale media menu


Deel dit item: