Voorzitter Eerste Kamer keynote-spreker op Conferentie van Voorzitters Parlementen Raad van EuropaOp donderdag 22 en vrijdag 23 mei vond in Straatsburg de tweejaarlijkse conferentie plaats van Voorzitters van de parlementen van de (48) lidstaten van de Raad van Europa. Mevrouw Timmerman-Buck, Voorzitter van de Eerste Kamer, was gevraagd als gastspreker op te treden tijdens deze conferentie. Haar bijdrage vormde de inleiding van het agendapunt The Role of national parliaments in promoting the core values: democracy, human rights and rule of law - exchange of good practices.

De Eerste Kamer kent een zeer actieve en betrokken delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Een actieve delegatie, in combinatie met het belang van mensenrechten, democratie en de rechtstaat, zorgt voor een daadkrachtige integratie van de werkzaamheden van de Raad van Europa in het werk van de Eerste Kamer. Deze geslaagde aanpak van de Eerste Kamer is precies de reden waarom de Voorzitter, mevrouw Timmerman-Buck verzocht was als keynote-spreker op te treden voor haar Europese collega's.

In haar bijdrage benadrukte mevrouw Timmerman-Buck de betekenis van de Raad van Europa voor de Europese integratie en de Europese waardengemeenschap. De betrokkenheid van nationale parlementen is onontbeerlijk voor het waarborgen en promoten van de waarden van de Raad van Europa. Mevrouw Timmerman-Buck gaf aan dat twee beginselen leidend zijn: het bewustzijn dat Europa groter is dan alleen de EU en het vergroten van de effectiviteit van de parlementaire activiteiten. Nationale parlementen hebben drie belangrijke instrumenten om deze beginselen succesvol te laten zijn. Ten eerste de mogelijkheid van agenda-setting op zowel het nationaal als Europees niveau. Ten tweede, frapper toujours: het constant onder de aandacht brengen van de eigen argumenten op het nationaal en Europees niveau. Ten derde, het integreren van de verschillende platforms waar aandacht gevraagd wordt voor de argumenten. Dit laatste wordt door de Eerste Kamer gerealiseerd door dezelfde senatoren af te vaardigen naar de verschillende organisaties. De Voorzitter van de Eerste Kamer gaf haar collega's meerdere voorbeelden om deze aanpak en het succes daarvan te illustreren.

Timmerman-Buck riep ten slotte haar collega-Voorzitters in Straatsburg op om nationaal niveau meer aandacht te besteden aan de doelstellingen en werkzaamheden van de Raad van Europa. Het 60-jarig bestaan van de Raad van Europa en het 50-jarig bestaan van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2009 is geen eindpunt, maar zou het startsein moeten zijn voor een hernieuwde inspiratie van nationale parlementen om de Raad van Europa hoger op de politieke agenda te plaatsen. De bijdrage van de Voorzitter van de Eerste Kamer kon op veel steun rekenen van de aanwezige Voorzitters van de andere parlementen.Deel dit item: