Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Provinciale Staten Groningen bezoeken Eerste Kamer9 maart 2009

Een delegatie van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Groningen discussieert woensdag 11 maart aanstaande in en met de Eerste Kamer over de rol en positie van de provincie na het bestuursakkoord. Als tweede onderwerp staat Europa op de agenda.

Het bestuursakkoord tussen de rijksoverheid en de provincies werd begin oktober 2008 bekrachtigd. Het akkoord geldt voor de periode 2008-2011 en bevat uitwerkingen van het rapport van de Commissie decentralisatievoorstellen provincies (Commissie Lodders). Met het akkoord is sprake van een duidelijkere rolverdeling tussen de twee overheidslagen op het gebied van ruimtelijk-economisch beleid en cultuurbeleid. De Commissaris der Koningin van de Provincie Groningen, drs. M.J. van den Berg, zal dit onderwerp inleiden.

Senator Eigeman (PvdA) zal een inleiding verzorgen op het thema "hoe ontwikkelt Nederland zich in Europa en de relatie regio - Den Haag - Brussel?" In december van 2008 is het Actieplan Europa en decentrale overheden van kracht geworden. Het actieplan heeft tot doel door meer en betere samenwerking uitvoerbare Europese regelgeving te realiseren, waarmee Nederlandse overheden uit de voeten kunnen.

Het bezoek van de staten van Groningen aan de Eerste Kamer is het vijfde in een nieuwe reeks van provinciebezoeken. De provincies Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland en Drenthe gingen Groningen voor. Op initiatief van de Eerste Kamer zijn in de vorige Kamerperiode alle provincies uitgenodigd om in en met de senaat te discussiëren over diverse onderwerpen. De senaat besloot in de Kamerperiode 2007-2011 alle provincies opnieuw uit te nodigen. De Eerste Kamer wil met deze bezoeken de banden met de provincies aanhalen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen zo belangrijke doelgroep vergroten.

Sociale media menu


Deel dit item: