Nederland gastland voor conferentie Europese senaatsvoorzittersOp vrijdag 17 april 2009 heeft in de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag de XIe conferentie plaats van de Association of European Senates (AES). Gastvrouw van deze internationale conferentie is de Voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw mr. Y. (Yvonne) E.M.A. Timmerman-Buck, die senaatsvoorzitters en hun delegaties uit Europa (binnen en buiten de EU) zal ontvangen.

De AES heeft tot doel het bevorderen van de goede betrekkingen en samenwerking tussen de leden, het uitdragen van bicameralisme binnen de parlementaire democratie en het versterken van Europese identiteit en bewustzijn. Lid van de AES zijn de senaten van respectievelijk Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Rusland, Slovenië, Zwitserland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Luxemburg heeft een waarnemerstatus. Ieder jaar organiseert de AES op zijn minst één conferentie voor senaatsvoorzitters over een bepaald thema, dat van tevoren gemeenschappelijk is vastgesteld.

Centraal tijdens deze XIe conferentie staat "The Role of the Senates on the European Continent" . In Europese staten met een tweekamerstelsel dragen senaten een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het verbreden van de Europese horizon van burgers. Hoe goed geven senaten feitelijk invulling aan die verantwoordelijkheid in het belang van het Europese continent en zijn burgers?

De volgende senaatsvoorzitters hebben zich tot dusver aangemeld voor de XIe AES-conferentie: Hunne Excellenties de heer Ilija Filipovic (Bosnië-Herzegovina), de heer Gérard Larcher (Frankrijk), de heer Harald Reisenberger (Oostenrijk), de heer Bogdan Borusewicz (Polen), de heer Sergey Mironov (Rusland), de heer Blaž Kavcic (Slovenië), de heer Javier Rojo (Spanje), de heer Premysl Sobotka (Tsjechië), barones Helene Hayman (Verenigd Koninkrijk), de heer Alain Berset (Zwitserland) en - als waarnemer - de heer Alain Meyer (Luxemburg). De andere senaten worden vertegenwoordigd door vice-voorzitters. Voor de laatste informatie zij verwezen naar de conferentie-website (www.aes2009.nl).


Deel dit item: