Symposium in Eerste Kamer op 17 juni: Naar een eerlijk(er) internationaal belastingrecht26 mei 2009

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer organiseert op woensdag 17 juni een symposium over Tax Justice. Een aantal internationale en nationale experts zal vanuit verschillende perspectieven de Nederlandse belastingpraktijk belichten en beoordelen in een internationale context. In samenhang met de financiële crisis en de economische teruggang is het tegengaan van belastingvlucht en de beperking van het bankgeheim onderwerp van internationaal overleg tussen de lidstaten van de EU, de OESO en het IMF. Ook is er in toenemende mate aandacht voor de plaats die belastingplanning inneemt in het beleid van multinationale ondernemingen.

Regeringsleiders van de G20 hebben het thema van de ongelijke fiscale behandeling van winsten en vermogens in de nasleep van de financiële crisis hoog  op de agenda gezet. Het streven is om binnen afzienbare tijd afspraken te maken over vergelijkbare systemen van belastingheffing, waardoor kapitaalvlucht naar zogenoemde belastingparadijzen wordt tegengegaan. Het onderwerp is ook voor Nederland zeer actueel, nadat ons land onlangs - zij het kortstondig - in een rapport van de Amerikaanse overheid in verband werd gebracht met ongewenste taxplanningsmogelijkheden.

Het symposium over Tax Justice is belegd door de vaste commissie Financiën van de Eerste Kamer. Op 17 juni zullen verschillende fiscale specialisten en staatssecretaris De Jager van Financiën hun visie geven op de actuele ontwikkelingen en de wenselijkheid van een internationaal kader voor afspraken en regelgeving. De Voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Yvonne Timmerman-Buck, opent het symposium, waarna de staatssecretaris als eerste spreekt.

Tijdens het symposium zal het boek "Tax Justice - Putting Global Inequality on the Agenda" aan staatssecretaris De Jager worden aangeboden door een van de redacteuren, prof.dr. Francine Mestrum, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles en de Universiteit Gent.

Andere sprekers op het symposium zijn onder meer prof.dr. Martin Wenz (Universiteit Liechtenstein), Pascal Saint-Amans (OECD) en Jos Beerepoot (Unilever). Tijdens het symposium is er gelegenheid voor discussie tussen de aan dit symposium deelnemende senatoren, beleidsmakers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, specialisten uit het veld en wetenschappers.

De discussie wordt geleid door de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, prof.dr.  Peter Essers. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels.

De inschrijving voor het symposium is met ingang van 15 juni 2009 gesloten, aangezien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn.


Sociale media menu


Deel dit item: