Wet na besluit in Eerste Kamer flitsend snel gepubliceerdNog niet eerder is een wetsvoorstel na behandeling in de Eerste Kamer zo snel van kracht geworden als het Fiscaal stimuleringspakket (31.301), dat woensdag in alle vroegte werd gepubliceerd op nieuwe overheidssite www.officielebekendmakingen.nl. Op dinsdagavond om 23.19 uur viel de hamer van Kamervoorzitter Timmerman-Buck, na een uitvoerig debat in twee termijnen over het pakket fiscale maatregelen. Nog geen drie kwartier later was de wet al een feit.

Staatssecretaris De Jager van Financiën had namens het kabinet aangedrongen op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel. De senatoren lieten de bewindsman met een reeks kritische vragen dinsdagavond nog enige tijd in het ongewisse. Maar hij werd uiteindelijk op zijn wenken bediend: om middernacht stond het gehele pakket maatregelen op de nieuwe overheidssite, die als officieel publicatieorgaan van het Koninkrijk der Nederlanden deze rol overneemt van het vertrouwde, gedrukte Staatsblad. De officiële bekendmaking van de wet was niet alleen flitsend snel, maar ook een primeur. Het Fiscaal stimuleringspakket is de eerste wet die het Rijk in het elektronisch Staatsblad heeft gepubliceerd, zonder dat er nog een gedrukte publicatie hoeft te verschijnen als formele bekendmaking.

Staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam woensdag 1 juli de laatste papieren versies van de Staatscourant, het Staatsblad, en het Tractatenblad in ontvangst. De Staatscourant verscheen dagelijks in druk vanaf 1814. Vanaf 1 juli treedt de Wet elektronische bekendmaking in werking en zal Rijksregelgeving uitsluitend nog worden gepubliceerd op de website officielebekendmakingen.nl. Ook gemeenten, provincies, waterschappen en publiekrechtelijke organisaties (SER, bedrijfs- en productschappen) kunnen vanaf 1 juli volstaan met het bekendmaken van nieuwe regelgeving op Internet.


Deel dit item: