Debat over structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering afgerond, stemming op 7 juli, en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vanavond de plenaire behandeling van het wetsvoorstel

afgerond. Op verzoek van de CDA-fractie vindt op 7 juli 2009 stemming over het wetsvoorstel plaats.

De Kamer heeft vanavond in eerste termijn gesproken over het wetsvoorstel

Tijdens die eerste termijn werden de volgende moties ingediend:

De verdere beraadslaging over het voorstel en de moties vindt plaats op 7 juli 2009.

Ook over de wetsvoorstellen

heeft de Kamer in eerste termijn gesproken. Op 7 juli 2009 vindt de verdere behandeling van deze wetsvoorstellen plaats.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: