Bestuurlijke boete gezondheidszorg blijft omstreden in senaatDe Eerste Kamer heeft zich ook na een nieuw debat met minister Klink van VWS nog niet akkoord verklaard met invoering van de bestuurlijke boete in de gezondheidzorg als middel waarmee de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) de kwaliteit en samenhang kan verbeteren. De minister is gemaand nog aanvullende informatie per brief te verstrekken, o.a. over de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van medici en de Wet Openbaarheid van Bestuur. De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG zal vervolgens de nadere schriftelijke informatie bespreken om vervolgens eventueel het groene licht te geven voor afhandeling van het wetsvoorstel (31.122) volgende week, zo kondigde commissievoorzitter Slagter-Roukema aan.

PvdA-woordvoerder Putters liet op de valreep van de het debat dinsdag 9 februari nog weten teleurgesteld te zijn dat de minister niet bereid is patiënten het recht te geven om inzage in hun patiëntgegevens te weigeren.

De minister zei dat de IGZ bij thematische onderzoeken gericht op het bevorderen van kwaliteit en samenhang in de gezondheidszorg deze gegevens nodig heeft. Hij wees erop dat de privacy van patiënten is gewaarborgd, dankzij de geheimhoudingsplicht van medici. VVD-woordvoerder Swenker wees er in dit verband op dat uit verschillende rechterlijke uitspraken valt af te leiden dat de rechter dan eens de geheimhouding voor laat gaan en dan weer de openbaarheid laat prevaleren.

Het debat dinsdag was de derde termijn van de behandeling van het wetsvoorstel. In mei vorig jaar vond de plenaire behandeling in de eerste twee termijnen plaats. De Eerste Kamer toonde zich toen sceptisch over de invoering van de bestuurlijke boete in de sector volksgezondheid. Ook het Openbaar Ministerie kan in bepaalde gevallen tot strafvervolging overgaan. In de afgelopen maanden hebben OM en IGZ afspraken gemaakt om te voorkomen dat bijvoorbeeld een geval twee keer zou worden bestraft.

Indien bij medische handelingen waarbij er gevaar voor de patient is of kan zijn geweest zal het OM tot vervolging overgaan. In alle andere gevallen is het een zaak van de IGZ om al dan niet door het opleggen van een bestuurlijke boete ‘bij te sturen’. CDA-woordvoerder Leunissen had het om andere redenen niet zo op met bestuurlijke boetes in handen van de IGZ. Volgens hem wordt er op de werkvloer in de gezondheidszorg al erg veel aan kwaliteitsbewaking en –verbetering gedaan. “Het zijn de mensen zelf die het moeten doen”, oordeelde senator Leunissen. Hij had er alle vertrouwen in dat er in de medische wereld steeds weer naar verbeteringen wordt gezocht, ook zonder stok achter de deur.


Deel dit item: