Eerste Kamer vraagt kabinet om visie op de woningmarkt16 november 2010

De Eerste Kamer heeft het nieuwe kabinet gevraagd voor eind 2011 te komen met een 'integrale herziene visie op de woningmarkt' van zowel  koop- als huurwoningen, inclusief de daarbij behorende financiële aspecten. De meerderheid van de Eerste Kamer wil dat het huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek op de algemene middelen 'substantieel' wordt verminderd.

De Eerste Kamer sprak dit dinsdag 16 november uit door een motie (EK 32.500, C) aan te nemen die was ingediend door senator De Boer (ChristenUnie) c.s. De motie kreeg steun van de fracties van ChristenUnie, PvdA, SP, GroenLinks, D66, PvdD, OSF en fractie Yildirim. De fracties van VVD, CDA en SGP stemden tegen. De stemverhouding was 38 stemmen voor en 37 tegen.

De motie werd vorige week ingediend tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer. De motie De Boer c.s. heeft betrekking op zowel de markt voor koop- als huurwoningen. De gevraagde visie moet volgens de indieners van de motie leiden tot een aanpak 'waarbij de huidige knelpunten worden opgelost'.

In zijn stemverklaring zei senator Biermans dat de VVD-fractie met de regering van mening is dat de overheidsfinanciën op korte en lange termijn op orde kunnen worden gebracht met behoud van de hypotheekrenteaftrek bij de loon- en inkomstenbelasting. De VVD-senator zei dat het ongewenst is om deze hypotheekrenteaftrek weer ter discussie te stellen nu er door de opstelling van het kabinet weer rust heerst op de woningmarkt.

Fractievoorzitter Noten betoogde dat de PvdA-fractie juist voor de motie is, omdat de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens ter discussie wordt gesteld. CDA-senator Terpstra verklaarde dat zijn fractie voor een integrale visie op de woningmarkt is, maar niet nu de uitkomst al bij voorbaat vaststaat: aantasting van de hypotheekrenteaftrek. Senator Ten Hoeve van Onafhankelijke Senaatsfractie, die de motie niet heeft ondertekend maar die uiteindelijk voor stemde, verklaarde dat hij altijd al voor het aanpakken van de hypotheekrente is geweest vanwege onevenredige bevoordeling van hogere inkomens.

Sociale media menu


Deel dit item: