Algemene financiële beschouwingenIeder jaar, in de regel in november, bespreekt de Eerste Kamer het financiële beleid zoals vastgelegd in de Rijksbegroting met de regering tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb).

De hoofdlijnen van het regeringsbeleid zoals verwoord in de Miljoenennota, worden tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Apb) met de regering besproken.

De Afb 2019 vinden plaats op 19 november 2019.

De Afb 2018 in de Eerste Kamer vonden plaats op 20 november 2018. Tijdens dat debat met de minister en de staatssecretaris van Financiën werd een drietal moties ingediend. De afhandeling van die moties vond plaats op 27 november 2018, evenals de tijdens een korte heropening van de beraadslaging op 27 november 2018 ingediende motie-Van Strien (PVV) over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel (EK 35.000, L).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 13 november 2018 kennisgenomen van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 9 november 2018 (EK, H) ter voorbereiding van de Afb.

De commissie had op 13 november 2018 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 9 november 2018 (EK 34.775, AP) over de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in Nederland (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 28 september 2018 (EK 35.000 IX, A) met betrekking tot de toezegging 'Rapporteren over arbeidsproductiviteit' (T02508)) besproken en besloten het verslag te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen.