Algemene financiële beschouwingen

Ieder jaar, in de regel in november, bespreekt de Eerste Kamer het financiële beleid zoals vastgelegd in de Rijksbegroting met de regering tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb).

De hoofdlijnen van het regeringsbeleid zoals verwoord in de Miljoenennota, worden tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Apb) met de regering besproken.

In 2016 vonden de Algemene financiële beschouwingen plaats op 22 november 2016. De volgende AFB zijn voorzien voor 21 november 2017.