Senaat dringt aan op investeringsverbod clustermunitieTijdens een plenair debat dat de Eerste Kamer op 22 maart voerde met de ministers Rosenthal van Buitenlandse Zaken, De Jager van Financiën en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tekende zich een brede steun af voor een verbod op de productie van- en handel in clustermunitie. Een motie van senator Haubrich-Gooskens (PvdA), waarin de regering wordt verzocht om te komen tot een verbod op aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie, kan rekenen op een Kamermeerderheid. Over deze motie wordt in de vergadering van 29 maart gestemd.

De Senaat kon zich vinden in het voorstel van minister De Jager om advies te vragen aan de Raad van State over de vraag of het eerder aangenomen Verdrag inzake clustermunitie de regering verplicht zo'n verbod in te stellen. Nederland heeft dit verdrag op 23 februari geratificeerd. CDA-senator Franken betoogde dat een investeringsverbod 'rechtstreeks voortvloeit uit het Verdrag'. Volgens Franken is er daarom geen aparte wet nodig. Alleen voor het vaststellen van een sanctie voor overtreders is in formele zin een wettelijke regeling vereist.

De drie betrokken bewindslieden lieten de Kamer weten dat de regering eerst advies zal vragen van de Raad van State over de rechtstreekse werking van het Verdrag. Minister Rosenthal wilde er geen twijfel over laten bestaan dat de regering hoe dan ook zal meewerken aan een investeringsverbod op 'deze afschuwelijke wapens'.

Verbod op doorvoer

Een groot deel van de Eerste Kamer is daarnaast voorstander van een algeheel verbod op de doorvoer van clustermunitie over Nederlands grondgebied. Ook deze wens is neergelegd in een motie van senator Haubrich-Gooskens. Staatssecretaris Bleker liet de Kamer echter weten dat een algeheel verbod stuit op bezwaren van de NAVO, omdat Nederland zich heeft verplicht om doorvoer over eigen grondgebied naar andere lidstaten toe te staan. Minister Rostenthal beloofde de Kamer dat hij uitzoekt of het uit 1951 daterende NAVO-verdrag op dit punt zijn geldigheid houdt nu het recente Verdrag inzake clustermunitie is geratificeerd. Over deze motie inzake het doorvoerverbod stemt de Eerste Kamer eveneens in haar volgende vergadering.


Deel dit item: